Audiologisk recruitment-mätning (Audiologic recruitment detection)

Audiologisk recruitment-mätning

Tester för att mäta ljudstyrka rekrytering.

Förklaring på engelska

Tests for measuring loudness recruitment.

Synonym, svenska: ABLB test; SISI test

Synonym, engelska: Audiologic Recruitment Detection; Detection, Audiologic Recruitment; Loudness Recruitment Detection; Detection, Loudness Recruitment; Recruitment Detection, Loudness; Alternate Binaural Loudness Balance Test; Short Increment Sensitivity Index

Svensk term Audiologisk recruitment-mätning
Synonym på svenska ABLB test; SISI test
Synonym på engelska Audiologic Recruitment Detection; Detection, Audiologic Recruitment; Loudness Recruitment Detection; Detection, Loudness Recruitment; Recruitment Detection, Loudness; Alternate Binaural Loudness Balance Test; Short Increment Sensitivity Index
Engelsk term Audiologic recruitment detection
MESH ID D012000

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.