Auditiva hjärnstamimplantat (Auditory Brain Stem Implants)

Auditiva hjärnstamimplantat

Flerkanalshörapparater som vanligtvis används för patienter som har tumörer på hörselnerv och som inte kan dra nytta av COCHLEAIMPLANTAT efter tumörkirurgi som bryter den cochleära nerven. Enheten stimulerar elektriskt nerverna i cochleakärnan i HJÄRNSTAMMEN snarare än inneröra som i kokleaimplantat.

Förklaring på engelska

Multi-channel hearing devices typically used for patients who have tumors on the COCHLEAR NERVE and are unable to benefit from COCHLEAR IMPLANTS after tumor surgery that severs the cochlear nerve. The device electrically stimulates the nerves of cochlea nucleus in the BRAIN STEM rather than the inner ear as in cochlear implants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brain Stem Implants, Auditory; Auditory Brainstem Implants; Auditory Brainstem Implant; Brainstem Implant, Auditory; Brainstem Implants, Auditory; Implant, Auditory Brainstem; Implants, Auditory Brainstem

Svensk term Auditiva hjärnstamimplantat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brain Stem Implants, Auditory; Auditory Brainstem Implants; Auditory Brainstem Implant; Brainstem Implant, Auditory; Brainstem Implants, Auditory; Implant, Auditory Brainstem; Implants, Auditory Brainstem
Engelsk term Auditory Brain Stem Implants
MESH ID D038262

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.