Auditiva hjärnstamimplantation (Auditory Brain Stem Implantation)

Auditiva hjärnstamimplantation

Kirurgiskt införande av en elektronisk hörsel (AUDITORY BRAIN STEM IMPLANTAT) med elektroder till cochleakärnan i HJÄRNSTAMMEN snarare än i inneröra som vid COCHLEAIMPLANTATION.

Förklaring på engelska

Surgical insertion of an electronic hearing device (AUDITORY BRAIN STEM IMPLANTS) with electrodes to the cochlea nucleus in the BRAIN STEM rather than to the inner ear as in COCHLEAR IMPLANTATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Auditory Brainstem Implantation; Auditory Brainstem Implantations; Brainstem Implantation, Auditory; Brainstem Implantations, Auditory; Implantation, Auditory Brainstem

Svensk term Auditiva hjärnstamimplantation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Auditory Brainstem Implantation; Auditory Brainstem Implantations; Brainstem Implantation, Auditory; Brainstem Implantations, Auditory; Implantation, Auditory Brainstem
Engelsk term Auditory Brain Stem Implantation
MESH ID D038263

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.