Avfallshantering och återvinning (Waste Management)

Avfallshantering och återvinning

Bortskaffande, bearbetning, kontrollerande, återvinning, och återanvända det fasta, flytande, och gasformigt avfall från växter, djur, människa, och andra organismer. Det inkluderar kontroll inom ett slutet ekologiskt system för att upprätthålla en beboelig miljö.

Förklaring på engelska

Disposal, processing, controlling, recycling, and reusing the solid, liquid, and gaseous wastes of plants, animals, humans, and other organisms. It includes control within a closed ecological system to maintain a habitable environment.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Management, Waste; Managements, Waste; Waste Managements

Svensk term Avfallshantering och återvinning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Management, Waste; Managements, Waste; Waste Managements
Engelsk term Waste Management
MESH ID D018505

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.