Avibirnavirus (Avibirnavirus)

Avibirnavirus

Ett släkte RNA-virus tillhörande familjen Birnaviridae som infekterar fåglar. Smittvägen är horisontell utan kända vektorer. Typarten är “infectious bursal disease virus” (bursainfektionsvirus).

Förklaring på engelska

A genus of RNA viruses in the family BIRNAVIRIDAE infecting birds. It is transmitted horizontally with no known vectors. The type species is INFECTIOUS BURSAL DISEASE VIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Avibirnaviruses

Svensk term Avibirnavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Avibirnaviruses
Engelsk term Avibirnavirus
MESH ID D019202

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.