Avlivning av djur (Animal Euthanasia)

Avlivning av djur

Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.

Förklaring på engelska

The killing of animals for reasons of mercy, to control disease transmission or maintain the health of animal populations, or for experimental purposes (ANIMAL EXPERIMENTATION).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mercy Killing, Animal; Animal Mercy Killing; Animal Euthanasia

Svensk term Avlivning av djur
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mercy Killing, Animal; Animal Mercy Killing; Animal Euthanasia
Engelsk term Animal Euthanasia
MESH ID D037901

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.