AVNRT (Tachycardia, Atrioventricular Nodal Reentry)

AVNRT

Onormalt snabba hjärtslag orsakade av återinträde av atriell impuls i de dubbla (snabba och långsamma) vägarna för ATRIOVENTRIKULÄR NOD. Den vanliga typen involverar en blockerad atriell impuls i den långsamma vägen som återgår den snabba vägen i en retrograd riktning och samtidigt leder till atrierna och ventriklarna vilket leder till snabb hjärtfrekvens på 150-250 slag per minut.

Förklaring på engelska

Abnormally rapid heartbeats caused by reentry of atrial impulse into the dual (fast and slow) pathways of ATRIOVENTRICULAR NODE. The common type involves a blocked atrial impulse in the slow pathway which reenters the fast pathway in a retrograde direction and simultaneously conducts to the atria and the ventricles leading to rapid HEART RATE of 150-250 beats per minute.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Atrioventricular Nodal Re-Entrant Tachycardia; Atrioventricular Nodal Re Entrant Tachycardia; Tachycardia, AV Nodal Reentrant; Atrioventricular Nodal Reentry Tachycardia; AV Nodal Reentrant Tachycardia; Atrioventricular Reentrant Tachycardia; Atrioventricular Reentrant Tachycardias; Reentrant Tachycardia, Atrioventricular; Tachycardia, Atrioventricular Reentrant; Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia

Svensk term AVNRT
Synonym på svenska
Synonym på engelska Atrioventricular Nodal Re-Entrant Tachycardia; Atrioventricular Nodal Re Entrant Tachycardia; Tachycardia, AV Nodal Reentrant; Atrioventricular Nodal Reentry Tachycardia; AV Nodal Reentrant Tachycardia; Atrioventricular Reentrant Tachycardia; Atrioventricular Reentrant Tachycardias; Reentrant Tachycardia, Atrioventricular; Tachycardia, Atrioventricular Reentrant; Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia
Engelsk term Tachycardia, Atrioventricular Nodal Reentry
MESH ID D013611

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.