Avulavirusinfektioner (Avulavirus Infections)

Avulavirusinfektioner

Infektioner med virus av släktet AVULAVIRUS, familj PARAMYXOVIRIDAE. Detta inkluderar NEWCASTLE DISEASE och andra infektioner av tamhöns.

Förklaring på engelska

Infections with viruses of the genus AVULAVIRUS, family PARAMYXOVIRIDAE. This includes NEWCASTLE DISEASE and other infections of domestic fowl.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Avulavirus Infection; Infection, Avulavirus; Infections, Avulavirus

Svensk term Avulavirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Avulavirus Infection; Infection, Avulavirus; Infections, Avulavirus
Engelsk term Avulavirus Infections
MESH ID D045463

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.