B-lymfocyt epitoper (B-Lymphocyte Epitopes)

B-lymfocyt epitoper

Antigena determinanter som känns igen av och binds till B-cellreceptorn. Epitoper som känns igen av B-cellreceptorer sitter på antigenets yta.

Förklaring på engelska

Antigenic determinants recognized and bound by the B-cell receptor. Epitopes recognized by the B-cell receptor are located on the surface of the antigen.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Epitopes, B Lymphocyte; B-Cell Epitopes; B Cell Epitopes; Epitopes, B-Cell; B-Lymphocyte Epitopes; B Lymphocyte Epitopes; B-Cell Epitope; B Cell Epitope; Epitope, B-Cell; B-Lymphocyte Epitope; B Lymphocyte Epitope; Epitope, B-Lymphocyte

Svensk term B-lymfocyt epitoper
Synonym på svenska
Synonym på engelska Epitopes, B Lymphocyte; B-Cell Epitopes; B Cell Epitopes; Epitopes, B-Cell; B-Lymphocyte Epitopes; B Lymphocyte Epitopes; B-Cell Epitope; B Cell Epitope; Epitope, B-Cell; B-Lymphocyte Epitope; B Lymphocyte Epitope; Epitope, B-Lymphocyte
Engelsk term B-Lymphocyte Epitopes
MESH ID D018985

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.