Babesia microti (Babesia microti)

Babesia microti

En art av protozoer som infekterar människa via den mellanliggande fästingvektorn IXODES scapularis. De andra värdarna är musen PEROMYSCUS leucopus och äng vole MICROTUS pennsylvanicus, som matas på av fästingen. Andra primater kan experimentellt infekteras med Babesia microti.

Förklaring på engelska

A species of protozoa infecting humans via the intermediate tick vector IXODES scapularis. The other hosts are the mouse PEROMYSCUS leucopus and meadow vole MICROTUS pennsylvanicus, which are fed on by the tick. Other primates can be experimentally infected with Babesia microti.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Babesia microtus; microtus, Babesia

Svensk term Babesia microti
Synonym på svenska
Synonym på engelska Babesia microtus; microtus, Babesia
Engelsk term Babesia microti
MESH ID D041001

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.