Bäckenhögläge (Head-Down Tilt)

Bäckenhögläge

Kroppsläge med huvudet lägre än resten av kroppen. En längre tid i detta läge kan ge tillfälliga fysiologiska besvär.

Förklaring på engelska

Posture while lying with the head lower than the rest of the body. Extended time in this position is associated with temporary physiologic disturbances.

Synonym, svenska: Trendelenburgs läge

Synonym, engelska: Head Down Tilt; Tilt, Head-Down; Trendelenburg Position; Position, Trendelenburg

Svensk term Bäckenhögläge
Synonym på svenska Trendelenburgs läge
Synonym på engelska Head Down Tilt; Tilt, Head-Down; Trendelenburg Position; Position, Trendelenburg
Engelsk term Head-Down Tilt
MESH ID D018475

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.