Badnavirus (Badnavirus)

Badnavirus

Ett släkte stavformade växtvirus av DNA-typ. I naturen sker överföring medelst sköldlös, frön, pollen m m. Överföring kan också ske genom ympning. Typarten är Commelina gulafläckvirus, som infekterar Commelina diffusa.

Förklaring på engelska

A genus of DNA plant viruses with bacilliform morphology. Transmission in clonally-propagated plants is by vegetative propagation of infected plant materials. Transmission in nature is by mealybugs, seeds, and pollen. The type species is Commelina yellow mottle virus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Badnaviruses

Svensk term Badnavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Badnaviruses
Engelsk term Badnavirus
MESH ID D019195

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.