Bakteriell translokering (Bacterial Translocation)

Bakteriell translokering

Levande bakteriers förflyttning från mag-tarmkanalen till organ utanför tarmarna, som t ex mesenterialkörtlar, lever, mjälte, njurar och blodkärl. Faktorer som kan leda till translokering är koloniser ing av gramnegativa enterobaciller, nedsatt immunförsvar eller skador på tarmslemhinnan som ökar permeabiliteten i tarmväggen. Dessa mekanismer kan också samverka till systemisk spridning av den lokal a normalflorans bakterier och därmed ge upphov till dödlig blodförgiftning.

Förklaring på engelska

The passage of viable bacteria from the GASTROINTESTINAL TRACT to extra-intestinal sites, such as the mesenteric lymph node complex, liver, spleen, kidney, and blood. Factors that promote bacterial translocation include overgrowth with gram-negative enteric bacilli, impaired host immune defenses, and injury to the INTESTINAL MUCOSA resulting in increased intestinal permeability. Bacterial translocation from the lung to the circulation is also possible and sometimes accompanies MECHANICAL VENTILATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Translocation, Bacterial

Svensk term Bakteriell translokering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Translocation, Bacterial
Engelsk term Bacterial Translocation
MESH ID D018988

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.