Bakteriella adhesiner (Bacterial Adhesins)

Bakteriella adhesiner

Bakteriella ytkomponenter som underlättar för bakterien att fästa vid andra celler eller icke-biologiska ytor. De flesta fimbrier på gramnegativa bakterier fungerar som adhesiner, men ofta är det ett underordnat protein ute i änden av fimbrierna som är det verkliga adhesinet. Hos grampositiva bakterier är det ett protein- eller polysaccharidskikt på ytan som tjänar som adhesin.

Förklaring på engelska

Cell-surface components or appendages of bacteria that facilitate adhesion (BACTERIAL ADHESION) to other cells or to inanimate surfaces. Most fimbriae (FIMBRIAE, BACTERIAL) of gram-negative bacteria function as adhesins, but in many cases it is a minor subunit protein at the tip of the fimbriae that is the actual adhesin. In gram-positive bacteria, a protein or polysaccharide surface layer serves as the specific adhesin. What is sometimes called polymeric adhesin (BIOFILMS) is distinct from protein adhesin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacterial Adhesin; Bacterial Adhesins; Adhesin, Bacterial; Fimbrial Adhesins; Adhesins, Fimbrial

Svensk term Bakteriella adhesiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacterial Adhesin; Bacterial Adhesins; Adhesin, Bacterial; Fimbrial Adhesins; Adhesins, Fimbrial
Engelsk term Bacterial Adhesins
MESH ID D018829

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.