Bakteriella sporer (Bacterial Spores)

Bakteriella sporer

Värme- och fläckbeständiga, metaboliskt inaktiva kroppar som bildas i de vegetativa celler av bakterier av släktena Bacillus och Clostridium.

Förklaring på engelska

Heat and stain resistant, metabolically inactive bodies formed within the vegetative cells of bacteria of the genera Bacillus and Clostridium.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bacterial Spores; Bacterial Spore; Spore, Bacterial

Svensk term Bakteriella sporer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bacterial Spores; Bacterial Spore; Spore, Bacterial
Engelsk term Bacterial Spores
MESH ID D013171

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.