Bakteriellt rna (Bacterial RNA)

Bakteriellt rna

Ribonukleinsyra i bakterier som har reglerande och katalytiska roller samt engagemang i proteinsyntes.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in bacteria having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska: Bakteriellt RNA

Synonym, engelska: Bacterial RNA

Svensk term Bakteriellt rna
Synonym på svenska Bakteriellt RNA
Synonym på engelska Bacterial RNA
Engelsk term Bacterial RNA
MESH ID D012329

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.