Barnhem (Orphanages)

Barnhem

Institutioner för bostäder och vård av föräldralösa barn, grundare och övergivna barn. De har funnits som sådana sedan medeltiden men rubriken är tillämplig på sådan användning också i modernt språk.

Förklaring på engelska

Institutions for the housing and care of orphans, foundlings, and abandoned children. They have existed as such since the medieval period but the heading is applicable to such usage also in modern parlance.

Synonym, svenska: Hem för föräldralösa barn

Synonym, engelska: Orphanage

Svensk term Barnhem
Synonym på svenska Hem för föräldralösa barn
Synonym på engelska Orphanage
Engelsk term Orphanages
MESH ID D019372

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.