Bärnsten (Amber)

Bärnsten

Ett gulaktigt, fossilt harts, bildat av kåda från flera arter av barrträd och rikligt förekommande i alluviala sediment i nordöstra Europa. Inom molekylärbiologin används bärnsten för analys av fossil t organiskt material som inneslutits i kådan.

Förklaring på engelska

A yellowish fossil resin, the gum of several species of coniferous trees, found in the alluvial deposits of northeastern Germany. It is used in molecular biology in the analysis of organic matter fossilized in amber.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Bärnsten
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Amber
MESH ID D018647

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.