Bärnstensanhydrider (Succinic Anhydrides)

Bärnstensanhydrider

En underklass av anhydrider med den allmänna strukturen av dihydrofurandion. De kan ersättas på vilken kolatom som helst. De modifierar och hämmar proteiner och enzymer och används vid acylering av amino- och hydroxylgrupper.

Förklaring på engelska

A subclass of anhydrides with the general structure of dihydrofurandione. They can be substituted on any carbon atom. They modify and inhibit proteins and enzymes and are used in the acylation of amino- and hydroxyl groups.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Anhydrides, Succinic

Svensk term Bärnstensanhydrider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Anhydrides, Succinic
Engelsk term Succinic Anhydrides
MESH ID D013387

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.