Barntandvård (Dental Care for Children)

Barntandvård

Tandvård anpassad till de speciella behoven hos barn, inklusive åtgärder för förebyggande av tandsjukdomar och handledning i tandhygien. Häri ingår även specialistvård.

Förklaring på engelska

The giving of attention to the special dental needs of children, including the prevention of tooth diseases and instruction in dental hygiene and dental health. The dental care may include the services provided by dental specialists.

Synonym, svenska: Tandvård för barn

Synonym, engelska: Dentistry for Children; Children, Dentistry for

Svensk term Barntandvård
Synonym på svenska Tandvård för barn
Synonym på engelska Dentistry for Children; Children, Dentistry for
Engelsk term Dental Care for Children
MESH ID D019140

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.