Bartonella bacilliformis (Bartonella bacilliformis)

Bartonella bacilliformis

Typen av släktet BARTONELLA, en gramnegativa bakterier som finns hos människa. Det finns i bergsdalarna i Peru, Ecuador och Southwest Columbia där sandfly (se PHLEBOTOMUS) vektor är närvarande. Det orsakar OROYA FEBER och VERRUGA PERUANA.

Förklaring på engelska

The type species of the genus BARTONELLA, a gram-negative bacteria found in humans. It is found in the mountain valleys of Peru, Ecuador, and Southwest Columbia where the sandfly (see PHLEBOTOMUS) vector is present. It causes OROYA FEVER and VERRUGA PERUANA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bartonia bacilliformis

Svensk term Bartonella bacilliformis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bartonia bacilliformis
Engelsk term Bartonella bacilliformis
MESH ID D045503

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.