Basläkemedel (Essential Drugs)

Basläkemedel

Läkemedel som anses väsentliga för att tillgodose hälsovårdsbehoven hos en befolkning och för att styra läkemedelskostnaderna.

Förklaring på engelska

Drugs considered essential to meet the health needs of a population as well as to control drug costs.

Synonym, svenska: Essentiella läkemedel; Läkemedel, essentiella

Synonym, engelska: Essential Drugs

Svensk term Basläkemedel
Synonym på svenska Essentiella läkemedel; Läkemedel, essentiella
Synonym på engelska Essential Drugs
Engelsk term Essential Drugs
MESH ID D018954

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.