Bauhinia (Bauhinia)

Bauhinia

En växtsläkt av familj FABACEAE. Medlemmar innehåller isoacteosid, luteolin, indol-3-karboxylsyra.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family FABACEAE. Members contain isoacteoside, luteolin, indole-3-carboxylic acid.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bauhinias

Svensk term Bauhinia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bauhinias
Engelsk term Bauhinia
MESH ID D036481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.