Bcl-2-gener (bcl-2 Genes)

Bcl-2-gener

B-cellsleukemi/lymfom-2-gener, ansvariga för att blockera apoptos (celldöd) i normala celler och förknippade med follikulärt lymfom vid överrepresentation. Förhöjt uttryck beror på t(14;18)-translokering. Hos människa är c-bcl-2-genen belägen vid 18q24 på den långa armen på kromosom 18.

Förklaring på engelska

The B-cell leukemia/lymphoma-2 genes, responsible for blocking apoptosis in normal cells, and associated with follicular lymphoma when overexpressed. Overexpression results from the t(14;18) translocation. The human c-bcl-2 gene is located at 18q24 on the long arm of chromosome 18.

Synonym, svenska: c-bcl-2 gener; c-bcl-2 proto-onkogener

Synonym, engelska: Genes, bcl 2; bcl-2 Genes; Gene, bcl-2; bcl 2 Genes; bcl-2 Gene; c-bcl-2 Genes; Gene, c-bcl-2; Genes, c-bcl-2; c bcl 2 Genes; c-bcl-2 Gene; c-bcl-2 Proto-Oncogenes; Proto-Oncogene, c-bcl-2; Proto-Oncogenes, c-bcl-2; c bcl 2 Proto Oncogenes; c-bcl-2 Proto-Oncogene

Svensk term Bcl-2-gener
Synonym på svenska c-bcl-2 gener; c-bcl-2 proto-onkogener
Synonym på engelska Genes, bcl 2; bcl-2 Genes; Gene, bcl-2; bcl 2 Genes; bcl-2 Gene; c-bcl-2 Genes; Gene, c-bcl-2; Genes, c-bcl-2; c bcl 2 Genes; c-bcl-2 Gene; c-bcl-2 Proto-Oncogenes; Proto-Oncogene, c-bcl-2; Proto-Oncogenes, c-bcl-2; c bcl 2 Proto Oncogenes; c-bcl-2 Proto-Oncogene
Engelsk term bcl-2 Genes
MESH ID D019254

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.