BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor)

BDNF

En tillväxtfaktor i familjen nervtillväxtfaktorer. I hjärnan har BDNF trofisk (tillväxtfrämjande) verkan på retinala, kolinerga och dopaminerga nervceller, och i det perifera nervsystemet har substand sen verkan på både rörelse- och känselnervceller.

Förklaring på engelska

A member of the nerve growth factor family of trophic factors. In the brain BDNF has a trophic action on retinal, cholinergic, and dopaminergic neurons, and in the peripheral nervous system it acts on both motor and sensory neurons. (From Kendrew, The Encyclopedia of Molecular Biology, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Brain Derived Neurotrophic Factor; Factor, Brain-Derived Neurotrophic; Neurotrophic Factor, Brain-Derived; BDNF

Svensk term BDNF
Synonym på svenska
Synonym på engelska Brain Derived Neurotrophic Factor; Factor, Brain-Derived Neurotrophic; Neurotrophic Factor, Brain-Derived; BDNF
Engelsk term Brain-Derived Neurotrophic Factor
MESH ID D019208

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.