Befolkningsgrupper (Population Groups)

Befolkningsgrupper

Individer klassificerade efter kön, etnisk härkomst, religion, gemensam boplats, ekonomisk eller social status eller efter någon annan kulturell eller beteendemässig egenskap.

Förklaring på engelska

Individuals classified according to their sex, racial origin, religion, common place of living, financial or social status, or some other cultural or behavioral attribute. (UMLS, 2003)

Synonym, svenska: Stamfolk; Infödda; Inhemska befolkning

Synonym, engelska: Group, Population; Groups, Population; Population Group

Svensk term Befolkningsgrupper
Synonym på svenska Stamfolk; Infödda; Inhemska befolkning
Synonym på engelska Group, Population; Groups, Population; Population Group
Engelsk term Population Groups
MESH ID D044382

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.