Befruktning efter döden (Posthumous Conception)

Befruktning efter döden

Befruktning efter den manlig eller kvinnlig biologiska förälderns död genom tekniker som användning av gameter som har lagrats under hans eller hennes livstid eller som samlades in omedelbart efter hans eller hennes död.

Förklaring på engelska

Conception after the death of the male or female biological parent through techniques such as the use of gametes that have been stored during his or her lifetime or that were collected immediately after his or her death.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Conceptions, Posthumous; Posthumous Conceptions; Conception, Posthumous; Posthumous Reproduction; Reproduction, Posthumous

Svensk term Befruktning efter döden
Synonym på svenska
Synonym på engelska Conceptions, Posthumous; Posthumous Conceptions; Conception, Posthumous; Posthumous Reproduction; Reproduction, Posthumous
Engelsk term Posthumous Conception
MESH ID D037022

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.