Begravningstal [Publikationstyp] (Funeral Sermon)

Begravningstal [Publikationstyp]

Verk bestående av predikningar i samband med begravning.

Förklaring på engelska

Work consisting of sermons delivered at ceremonies for a dead person prior to burial or cremation. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska: Begravning predikningar (Publikationstyp)

Synonym, engelska: Funeral Sermons

Svensk term Begravningstal [Publikationstyp]
Synonym på svenska Begravning predikningar (Publikationstyp)
Synonym på engelska Funeral Sermons
Engelsk term Funeral Sermon
MESH ID D019505

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.