Beijerinckiaceae (Beijerinckiaceae)

Beijerinckiaceae

En familj av aeroba gramnegativa stavar som är kvävefixerare. De är mycket viskösa, och framträder som en halvtransparent slem i gigantiska kolonier.

Förklaring på engelska

A family of aerobic gram-negative rods that are nitrogen fixers. They are highly viscous, and appear as a semitransparent slime in giant colonies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Beijerinckia

Svensk term Beijerinckiaceae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Beijerinckia
Engelsk term Beijerinckiaceae
MESH ID D042062

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.