Belöning (Reward)

Belöning

Ett objekt eller en situation som kan tjäna till att förstärka ett svar, för att tillfredsställa ett motiv, eller att ha råd med njutning.

Förklaring på engelska

An object or a situation that can serve to reinforce a response, to satisfy a motive, or to afford pleasure.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rewards

Svensk term Belöning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rewards
Engelsk term Reward
MESH ID D012201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.