Benbåggångar (Semicircular Canals)

Benbåggångar

Tre långa kanaler (främre, bakre och laterala) av den beniga labyrinten. De är inställda i rät vinkel mot varandra och är belägna efter varandra överlägsen vestibulen av den beniga labyrinten (VESTIBULÄR LABYRINT). De benbåggångar har fem öppningar i vestibulen med en delad av de främre och bakre kanalerna. Inom kanalerna finns SEMICIRCULAR DUCTS.

Förklaring på engelska

Three long canals (anterior, posterior, and lateral) of the bony labyrinth. They are set at right angles to each other and are situated posterosuperior to the vestibule of the bony labyrinth (VESTIBULAR LABYRINTH). The semicircular canals have five openings into the vestibule with one shared by the anterior and the posterior canals. Within the canals are the SEMICIRCULAR DUCTS.

Synonym, svenska: Canales semicirculares

Synonym, engelska: Canal, Semicircular; Canals, Semicircular; Semicircular Canal

Svensk term Benbåggångar
Synonym på svenska Canales semicirculares
Synonym på engelska Canal, Semicircular; Canals, Semicircular; Semicircular Canal
Engelsk term Semicircular Canals
MESH ID D012665

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.