Benbanker (Bone Banks)

Benbanker

Centraler som anskaffar, karaktäriserar och förvarar ben eller benvävnad för framtida bruk.

Förklaring på engelska

Centers for acquiring, characterizing, and storing bones or bone tissue for future use.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bank, Bone; Banks, Bone; Bone Bank

Svensk term Benbanker
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bank, Bone; Banks, Bone; Bone Bank
Engelsk term Bone Banks
MESH ID D018586

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.