Bendemineraliseringsteknik (Bone Demineralization Technique)

Bendemineraliseringsteknik

Avlägsnande av mineralämnen eller salter ur ben eller benvävnad i syfte att undersöka styrka och kemisk sammansättning i benet.

Förklaring på engelska

Removal of mineral constituents or salts from bone or bone tissue. Demineralization is used as a method of studying bone strength and bone chemistry.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bone Demineralization Techniques; Demineralization Technique, Bone; Demineralization Techniques, Bone; Technique, Bone Demineralization; Techniques, Bone Demineralization; Bone Demineralization Technic; Bone Demineralization Technics; Demineralization Technic, Bone; Demineralization Technics, Bone; Technic, Bone Demineralization; Technics, Bone Demineralization

Svensk term Bendemineraliseringsteknik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bone Demineralization Techniques; Demineralization Technique, Bone; Demineralization Techniques, Bone; Technique, Bone Demineralization; Techniques, Bone Demineralization; Bone Demineralization Technic; Bone Demineralization Technics; Demineralization Technic, Bone; Demineralization Technics, Bone; Technic, Bone Demineralization; Technics, Bone Demineralization
Engelsk term Bone Demineralization Technique
MESH ID D018775

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.