Benersättningsmedel (Bone Substitutes)

Benersättningsmedel

Syntetiska eller naturliga material avsedda att ersätta ben eller benvävnad. De omfattar hårda polymerer, naturlig korall, hydroxylapatit, betatrikalciumfosfat och ett flertal andra biomaterial. Som i nerta ämnen han ersättningsmaterialen införlivas i omgivande vävnad eller gradvis ersättas av ursprunglig vävnad.

Förklaring på engelska

Synthetic or natural materials for the replacement of bones or bone tissue. They include hard tissue replacement polymers, natural coral, hydroxyapatite, beta-tricalcium phosphate, and various other biomaterials. The bone substitutes as inert materials can be incorporated into surrounding tissue or gradually replaced by original tissue.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Replacement Material, Bone; Replacement Materials, Bone; Materials, Bone Replacement; Bone Substitute; Substitute, Bone; Substitutes, Bone; Bone Replacement Material; Material, Bone Replacement; Bone Replacement Materials

Svensk term Benersättningsmedel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Replacement Material, Bone; Replacement Materials, Bone; Materials, Bone Replacement; Bone Substitute; Substitute, Bone; Substitutes, Bone; Bone Replacement Material; Material, Bone Replacement; Bone Replacement Materials
Engelsk term Bone Substitutes
MESH ID D018786

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.