Benmärgstumörer (Bone Marrow Neoplasms)

Benmärgstumörer

Tumörer belägna i benmärgen. De skiljer sig från tumörer som består av benmärgsceller, så som myelom. Flertalet benmärgstumörer är metastaser.

Förklaring på engelska

Neoplasms located in the bone marrow. They are differentiated from neoplasms composed of bone marrow cells, such as MULTIPLE MYELOMA. Most bone marrow neoplasms are metastatic.

Synonym, svenska: Benmärgscancer

Synonym, engelska: Neoplasms, Bone Marrow; Bone Marrow Neoplasm; Neoplasm, Bone Marrow

Svensk term Benmärgstumörer
Synonym på svenska Benmärgscancer
Synonym på engelska Neoplasms, Bone Marrow; Bone Marrow Neoplasm; Neoplasm, Bone Marrow
Engelsk term Bone Marrow Neoplasms
MESH ID D019046

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.