Benmorfogenesproteiner (Bone Morphogenetic Proteins)

Benmorfogenesproteiner

Icke-kollagena faktorer, förmodligen proteiner, som finns i demineraliserad benmassa och stimulerar osteogenes (benbildning). De kan sätta igång benbildning i ektopiska områden och kan sålunda vara po tentiellt användbara för benreparation.

Förklaring på engelska

Bone-growth regulatory factors that are members of the transforming growth factor-beta superfamily of proteins. They are synthesized as large precursor molecules which are cleaved by proteolytic enzymes. The active form can consist of a dimer of two identical proteins or a heterodimer of two related bone morphogenetic proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Morphogenetic Proteins, Bone; Bone Morphogenetic Protein; Morphogenetic Protein, Bone

Svensk term Benmorfogenesproteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Morphogenetic Proteins, Bone; Bone Morphogenetic Protein; Morphogenetic Protein, Bone
Engelsk term Bone Morphogenetic Proteins
MESH ID D019485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.