Bensylisokinoloner (Benzylisoquinolines)

Bensylisokinoloner

ISOKINOLINER med en bensylsubstituent.

Förklaring på engelska

ISOQUINOLINES with a benzyl substituent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Benzyl-Isoquinolines; Benzyl Isoquinolines; Benzylisoquinoline; Benzyl-Isoquinoline; Benzyl Isoquinoline; Bisbenzylisoquinolines; Bis-Benzylisoquinolines; Bis Benzylisoquinolines; Bis-Benzylisoquinoline; Bis Benzylisoquinoline; Bis-Benzyl-Isoquinoline; Bis Benzyl Isoquinoline; Bisbenzylisoquinoline; Bis-Benzyl-Isoquinolines; Bis Benzyl Isoquinolines

Svensk term Bensylisokinoloner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Benzyl-Isoquinolines; Benzyl Isoquinolines; Benzylisoquinoline; Benzyl-Isoquinoline; Benzyl Isoquinoline; Bisbenzylisoquinolines; Bis-Benzylisoquinolines; Bis Benzylisoquinolines; Bis-Benzylisoquinoline; Bis Benzylisoquinoline; Bis-Benzyl-Isoquinoline; Bis Benzyl Isoquinoline; Bisbenzylisoquinoline; Bis-Benzyl-Isoquinolines; Bis Benzyl Isoquinolines
Engelsk term Benzylisoquinolines
MESH ID D044182

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.