Beräkningsbiologi (Computational Biology)

Beräkningsbiologi

Ett område inom biologin för utveckling och tillämpning av metoder att samla och bearbeta biologiska data, och för bruk av dessa data för upptäckter eller förutsägelser. Ämnesområdet omfattar alla former av datateknik och datateori som är tillåmpliga inom molekylärbiologin, samt datorbaserade metoder för att lösa biologiska problem, inklusive behandling av modeller och datamängder.

Förklaring på engelska

A field of biology concerned with the development of techniques for the collection and manipulation of biological data, and the use of such data to make biological discoveries or predictions. This field encompasses all computational methods and theories for solving biological problems including manipulation of models and datasets.

Synonym, svenska: Bioinformatik

Synonym, engelska: Biology, Computational; Computational Molecular Biology; Biologies, Computational Molecular; Biology, Computational Molecular; Computational Molecular Biologies; Molecular Biologies, Computational; Molecular Biology, Computational; Bio-Informatics; Bio Informatics; Bio-Informatic; Bioinformatics; Bioinformatic

Svensk term Beräkningsbiologi
Synonym på svenska Bioinformatik
Synonym på engelska Biology, Computational; Computational Molecular Biology; Biologies, Computational Molecular; Biology, Computational Molecular; Computational Molecular Biologies; Molecular Biologies, Computational; Molecular Biology, Computational; Bio-Informatics; Bio Informatics; Bio-Informatic; Bioinformatics; Bioinformatic
Engelsk term Computational Biology
MESH ID D019295

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.