Beta-adrenerga receptorer (Beta adrenergic receptors)

Beta-adrenerga receptorer

En av två större farmakologiskt definierade klasser av adrenerga receptorer. De beta-adrenerga receptorerna spelar en viktig roll vid reglering av hjärtmuskelsammandragning, glattmuskelavslappning och glykogenolys.

Förklaring på engelska

One of two major pharmacologically defined classes of adrenergic receptors. The beta adrenergic receptors play an important role in regulating CARDIAC MUSCLE contraction, SMOOTH MUSCLE relaxation, and GLYCOGENOLYSIS.

Synonym, svenska: Receptorer, beta-adrenerga

Synonym, engelska: Receptor, Adrenergic, beta; Receptors, beta-Adrenergic; Receptors, beta Adrenergic; beta-Adrenergic Receptors; beta Adrenergic Receptors; beta Adrenergic Receptor; Adrenergic Receptor, beta; Receptor, beta Adrenergic; Adrenergic beta-Receptor; Adrenergic beta Receptor; beta-Receptor, Adrenergic; beta-Adrenergic Receptor; Receptor, beta-Adrenergic; Adrenergic beta-Receptors; Adrenergic beta Receptors; beta-Receptors, Adrenergic

Svensk term Beta-adrenerga receptorer
Synonym på svenska Receptorer, beta-adrenerga
Synonym på engelska Receptor, Adrenergic, beta; Receptors, beta-Adrenergic; Receptors, beta Adrenergic; beta-Adrenergic Receptors; beta Adrenergic Receptors; beta Adrenergic Receptor; Adrenergic Receptor, beta; Receptor, beta Adrenergic; Adrenergic beta-Receptor; Adrenergic beta Receptor; beta-Receptor, Adrenergic; beta-Adrenergic Receptor; Receptor, beta-Adrenergic; Adrenergic beta-Receptors; Adrenergic beta Receptors; beta-Receptors, Adrenergic
Engelsk term Beta adrenergic receptors
MESH ID D011943

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.