Beta-TrCP (beta-Transducin Repeat-Containing Proteins)

Beta-TrCP

En familj av F-box-domänproteiner som innehåller sekvenser som är homologa mot beta-subenheten av transducin (BETA-TRANSDUCIN). De spelar en viktig roll i proteinnedbrytningsvägen genom att bli komponenter i SKP CULLIN F-BOX PROTEIN LIGASES, som selektivt verkar på en delmängd proteiner inklusive beta-catenin och ikappaBbeta.

Förklaring på engelska

A family of F-box domain proteins that contain sequences that are homologous to the beta subunit of transducin (BETA-TRANSDUCIN). They play an important role in the protein degradation pathway by becoming components of SKP CULLIN F-BOX PROTEIN LIGASES, which selectively act on a subset of proteins including beta-catenin and IkappaBbeta.

Synonym, svenska: betaTrCP

Synonym, engelska: Repeat-Containing Proteins, beta-Transducin; beta Transducin Repeat Containing Proteins; beta-Transducin Repeat-Containing Protein; Protein, beta-Transducin Repeat-Containing; Repeat-Containing Protein, beta-Transducin; beta Transducin Repeat Containing Protein; beta-TrCP; beta TrCP; betaTrCP

Svensk term Beta-TrCP
Synonym på svenska betaTrCP
Synonym på engelska Repeat-Containing Proteins, beta-Transducin; beta Transducin Repeat Containing Proteins; beta-Transducin Repeat-Containing Protein; Protein, beta-Transducin Repeat-Containing; Repeat-Containing Protein, beta-Transducin; beta Transducin Repeat Containing Protein; beta-TrCP; beta TrCP; betaTrCP
Engelsk term beta-Transducin Repeat-Containing Proteins
MESH ID D044844

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.