Beta4-integrin (Integrin beta4)

Beta4-integrin

Även känt som CD104-antigen, skiljer sig detta protein från andra former av beta-integrin genom sin förhållandevis långa cytoplasmadomän (ca 1000 aminosyror mot ca 50 hos andra). Fem olika splitsade isoformer har beskrivits.

Förklaring på engelska

Also known as CD104 antigen, this protein is distinguished from other beta integrins by its relatively long cytoplasmic domain (approximately 1000 amino acids vs. approximately 50). Five alternatively spliced isoforms have been described.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta4, Integrin; beta4 Integrin; Integrin, beta4; CD104 Antigens; Antigens, CD104; CD104 Antigen; Antigen, CD104; Integrin beta(4)

Svensk term Beta4-integrin
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta4, Integrin; beta4 Integrin; Integrin, beta4; CD104 Antigens; Antigens, CD104; CD104 Antigen; Antigen, CD104; Integrin beta(4)
Engelsk term Integrin beta4
MESH ID D039663

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.