betafruktofuranosidas (beta-Fructofuranosidase)

betafruktofuranosidas

Ett glykosidhydrolas som främst finns i VÄXTER och JÄST. Det har specificitet för beta-D-fruktofuranosider såsom SACKAROS.

Förklaring på engelska

A glycoside hydrolase found primarily in PLANTS and YEASTS. It has specificity for beta-D-fructofuranosides such as SUCROSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta Fructofuranosidase; beta-D-Fructofuranosidase; beta D Fructofuranosidase; Sucrose 6-Phosphate Hydrolase; 6-Phosphate Hydrolase, Sucrose; Hydrolase, Sucrose 6-Phosphate; Sucrose 6 Phosphate Hydrolase; Invertase; Saccharase; Acid Invertase; Invertase, Acid; beta-Fructosidase; beta Fructosidase; Sucraid; Sacrosidase

Svensk term betafruktofuranosidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta Fructofuranosidase; beta-D-Fructofuranosidase; beta D Fructofuranosidase; Sucrose 6-Phosphate Hydrolase; 6-Phosphate Hydrolase, Sucrose; Hydrolase, Sucrose 6-Phosphate; Sucrose 6 Phosphate Hydrolase; Invertase; Saccharase; Acid Invertase; Invertase, Acid; beta-Fructosidase; beta Fructosidase; Sucraid; Sacrosidase
Engelsk term beta-Fructofuranosidase
MESH ID D043324

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.