Betakaroten (beta Carotene)

Betakaroten

En karotenoid som är en vitamin A-prekursor. Det ges för att minska ljuskänslighetsreaktioner hos patienter med erytropoetisk protoporfyri. Ämnet har också användning som livsmedelsfärg och antioxidant.

Förklaring på engelska

A carotenoid that is a precursor of VITAMIN A. Beta carotene is administered to reduce the severity of photosensitivity reactions in patients with erythropoietic protoporphyria (PORPHYRIA, ERYTHROPOIETIC).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carotene, beta; Betacarotene; beta-Carotene; Carotaben; Max-Caro; Max Caro; MaxCaro; Solatene; Vetoron; BellaCarotin; Provatene

Svensk term Betakaroten
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carotene, beta; Betacarotene; beta-Carotene; Carotaben; Max-Caro; Max Caro; MaxCaro; Solatene; Vetoron; BellaCarotin; Provatene
Engelsk term beta Carotene
MESH ID D019207

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.