Betakrystalliner (beta-Crystallins)

Betakrystalliner

En klass av kristalliner som ger brytningsförmåga och genomskinlighet till linsen (LENS, CRYSTALLIN) i VERTEBRATER. Betakrystalliner har samma struktur som GAMMA-KRISTALLINER genom att de båda innehåller grekiska nyckelmotiv. Betakrystalliner existerar som oligomerer bildade från sura (BETA-KRISTALLIN A CHAIN) och basiska (BETA-KRISTALLIN B CHAIN) subenheter.

Förklaring på engelska

A class of crystallins that provides refractive power and translucency to the lens (LENS, CRYSTALLINE) in VERTEBRATES. Beta-crystallins are similar in structure to GAMMA-CRYSTALLINS in that they both contain Greek key motifs. Beta-crystallins exist as oligomers formed from acidic (BETA-CRYSTALLIN A CHAIN) and basic (BETA-CRYSTALLIN B CHAIN) subunits.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta Crystallins; Crystallins, beta; beta-Crystallin; beta Crystallin

Svensk term Betakrystalliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta Crystallins; Crystallins, beta; beta-Crystallin; beta Crystallin
Engelsk term beta-Crystallins
MESH ID D038204

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.