Betamannosidas (beta-Mannosidase)

Betamannosidas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av terminala, icke-reducerande beta-D-mannosrester i beta-D-mannosider. Enzymet spelar en roll i den lysosomala nedbrytningen av N-glykosylproteinglykanerna. Defekter i lysosomal blankett [publikationstyp] av enzymet hos människa resulterar i en uppbyggnad av mannosid mellanmetaboliter och sjukdom BETA-MANNOSIDOSIS.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the hydrolysis of terminal, non-reducing beta-D-mannose residues in beta-D-mannosides. The enzyme plays a role in the lysosomal degradation of the N-glycosylprotein glycans. Defects in the lysosomal form of the enzyme in humans result in a buildup of mannoside intermediate metabolites and the disease BETA-MANNOSIDOSIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: beta Mannosidase; beta-Mannanase; beta Mannanase; manA protein (beta-Mannosidase); beta-D-Mannosidase; beta D Mannosidase

Svensk term Betamannosidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska beta Mannosidase; beta-Mannanase; beta Mannanase; manA protein (beta-Mannosidase); beta-D-Mannosidase; beta D Mannosidase
Engelsk term beta-Mannosidase
MESH ID D044902

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.