Betankol (Bethanechol)

Betankol

En muskarinagonist utan nikotineffekter som hydrolyseras långsamt. Det används för att öka spänningen i glatt muskulatur, t ex i magsäcken eller urinblåsan. Biverkningar är lågt blodtryck, ändrad puls eller kramp i andningsvägarna.

Förklaring på engelska

A slowly hydrolyzing muscarinic agonist with no nicotinic effects. Bethanechol is generally used to increase smooth muscle tone, as in the GI tract following abdominal surgery or in urinary retention in the absence of obstruction. It may cause hypotension, HEART RATE changes, and BRONCHIAL SPASM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Bethanecol; Bethanechol Chloride; Chloride, Bethanechol; Duvoid; Myotonine; Myocholine; PMS-Bethanechol Chloride; PMS Bethanechol Chloride; Urocarb; Myotonachol; Urecholine; Myo Hermes; Hermes, Myo

Svensk term Betankol
Synonym på svenska
Synonym på engelska Bethanecol; Bethanechol Chloride; Chloride, Bethanechol; Duvoid; Myotonine; Myocholine; PMS-Bethanechol Chloride; PMS Bethanechol Chloride; Urocarb; Myotonachol; Urecholine; Myo Hermes; Hermes, Myo
Engelsk term Bethanechol
MESH ID D018723

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.