Betaunderenhet tyreotropin (Beta subunit thyrotropin)

Betaunderenhet tyreotropin

Beta-subenheten av sköldkörtelstimulerande hormon, tyreotropin. Det är en 112-aminosyraglykopolypeptid på cirka 16 kD. Full biologisk aktivitet av TSH kräver icke-kovalent bundna heterodimerer av en alfa- och en beta-subenhet.

Förklaring på engelska

The beta subunit of thyroid stimulating hormone, thyrotropin. It is a 112-amino acid glycopolypeptide of about 16 kD. Full biological activity of TSH requires the non-covalently bound heterodimers of an alpha and a beta subunit.

Synonym, svenska: TSH-beta

Synonym, engelska: Thyrotropin, beta Chain; Thyroid Stimulating Hormone, beta Subunit; TSHB Gene Product; Thyrotropin-beta; Thyrotropin beta; TSH, beta Subunit; TSH-beta; TSH beta; TSH, beta Chain; Thyrotropin, beta Polypeptide Chain

Svensk term Betaunderenhet tyreotropin
Synonym på svenska TSH-beta
Synonym på engelska Thyrotropin, beta Chain; Thyroid Stimulating Hormone, beta Subunit; TSHB Gene Product; Thyrotropin-beta; Thyrotropin beta; TSH, beta Subunit; TSH-beta; TSH beta; TSH, beta Chain; Thyrotropin, beta Polypeptide Chain
Engelsk term Beta subunit thyrotropin
MESH ID D037322

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.