Bettanalys (Jaw Relation Record)

Bettanalys

Registrering av lägesförhållandet mellan underkäke och överkäke. Måtten kan avse såväl vertikala som horisontella och riktningsförhållanden.

Förklaring på engelska

A registration of any positional relationship of the mandible in reference to the maxillae. These records may be any of the many vertical, horizontal, or orientation relations. (Jablonski, Illustrated Dictionary of Dentistry)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Record, Jaw Relation; Jaw Relation Records; Records, Jaw Relation; Sirognathography; Bite Registration; Bite Registrations; Registration, Bite; Registrations, Bite; Axiography

Svensk term Bettanalys
Synonym på svenska
Synonym på engelska Record, Jaw Relation; Jaw Relation Records; Records, Jaw Relation; Sirognathography; Bite Registration; Bite Registrations; Registration, Bite; Registrations, Bite; Axiography
Engelsk term Jaw Relation Record
MESH ID D007574

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.