Bettanpassning (Occlusal Adjustment)

Bettanpassning

Selektiv nedslipning av tändernas bettytor i syfte att förhindra för tidig kontakt och bettstörningar, för bästa tänkbara tuggeffekt, stabila bettförhållanden, inriktning av den största bettkraften och spridning av bettkraftsmönstret, för förbättrad funktionalitet och för fysiologisk stimulering av tuggsystemet, för att förhindra bettskador och onormal muskelspänning, som hjälp för stabilisering av ortodontiska åtgärder, för behandling av parodontala problem och käkledsproblem, samt som ett led i lagning.

Förklaring på engelska

Selective grinding of occlusal surfaces of the teeth in an effort to eliminate premature contacts and occlusal interferences; to establish optimal masticatory effectiveness, stable occlusal relationships, direction of main occlusal forces, and efficient multidirectional patterns, to improve functional relations and to induce physiologic stimulation of the masticatory system; to eliminate occlusal trauma; to eliminate abnormal muscle tension; to aid in the stabilization of orthodontic results; to treat periodontal and temporomandibular joint problems; and in restorative procedures. (From Jablonski, Dictionary of Dentistry, 1992)

Synonym, svenska: Bettslipning

Synonym, engelska: Adjustment, Occlusal; Adjustments, Occlusal; Occlusal Adjustments; Occlusal Equilibration; Equilibrations, Occlusal

Svensk term Bettanpassning
Synonym på svenska Bettslipning
Synonym på engelska Adjustment, Occlusal; Adjustments, Occlusal; Occlusal Adjustments; Occlusal Equilibration; Equilibrations, Occlusal
Engelsk term Occlusal Adjustment
MESH ID D019558

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.