Biblioteksmaterial (Library Materials)

Biblioteksmaterial

Tryckt och icke-tryckt material som hanteras och förvaras i bibliotek. Hit räknas böcker, tidskrifter, broschyrer, rapporter, mikrofilm, kartor, manuskript, spelfilm, elekroniska medier och alla andra typer av audiovisuella material.

Förklaring på engelska

Print and non-print materials collected, processed, and stored by libraries. They comprise books, periodicals, pamphlets, reports, microforms, maps, manuscripts, motion pictures, and all other forms of audiovisual records. (Harrod, The Librarians’ Glossary, 4th ed, p497)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Library Material; Material, Library; Materials, Library

Svensk term Biblioteksmaterial
Synonym på svenska
Synonym på engelska Library Material; Material, Library; Materials, Library
Engelsk term Library Materials
MESH ID D018966

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.